Wat?

De YAMA (Young Audiences Music Award) heeft financiŽle toestemming gekregen van het bestuur van JMI (Jeunesses Musicales International). De YAMA is een pilot versie van een award show die zich gaat afspelen op het Internet. We zijn op zoek naar professionele muziekproducties die zich focussen op live optredens voor een jong publiek.
Elk JMI lid wordt vriendelijk verzocht om een minimum van 1 en een maximum van 3 producties in te sturen. Deze muziekproducties moeten verschillen van aard. Dit verschil kan bijvoorbeeld zitten in: leeftijd, grote van de groep of een verschillende doelgroep. Je mag zelf bepalen waar dit verschil in kan zitten. De film moet 10 tot 15 minuten duren. Het is de bedoeling dat de film een live optreden is. Dit is zodat de jury kan kijken of de producties op jongeren zijn gericht.

 Procedure

Het is heel belangrijk dat we veel muziekproducties ontvangen!!
JMI lidlanden kunnen zelf bepalen hoe en waar ze aan de professionele muziekproducties komen. Landen kunnen bijvoorbeeld op nationaal niveau een eigen award show opzetten. De muziekproducties mogen een eigen productie zijn, ook kunnen landen naar andere producties in hun land op zoek gaan.
Na het ontvangen van alle inzendingen van de JM lidlanden zal de internationale jury 5 nominaties uitzoeken. De videoís zullen professioneel worden bewerkt en op het Internet worden geplaatst.
Alle JM lidlanden worden vriendelijk verzocht hun stem uit te brengen. Ieder land heeft 5 stemmen; de favoriet zal 5 punten ontvangen daarna 4 punten en ga zo maar door. De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens de JMI AGA in Ankara september 2008.

De 5 nominaties zullen veel media-aandacht ontvangen. Ze zullen de ambassadeur zijn van de YAMA en als voorbeeld worden gebruikt voor de officiŽle versie van de YAMA. Na de pilot versie zal er een evaluatie zijn in oktober. De jongerengroep zal een onderzoek gaan houden bij de JM lidlanden, dit zal worden gepresenteerd aan het bestuur. Het bestuur zal uiteindelijk bepalen of er een officiŽle versie van de YAMA zal plaatsvinden.
Dus zoek naar professionele en uitstekende muziekproducties gericht op jongeren en families! Het is heel belangrijk dat deze muziek producties veel media-aandacht ontvangen. Door de YAMA kunnen jonge mensen hun kennis verbreden en andere muziekproducties worden gestimuleerd!

 Doelen van de YAMA

  • Het promoten van professionele live muziekproducties gericht op jongeren en families
  • Het verkrijgen van media-aandacht
  • Het benadrukken van het belangrijke werk dat professionele muziekproducties doen voor nieuwe generaties van muziekliefhebbers; muzikanten en concertbezoekers.
  • Het promoten van de nominaties en de winnaar
  • Het stimuleren van andere muzikanten en andere muziekproducties om zichzelf te presenteren aan jongeren en families

 Waarom is YAMA belangrijk Ė en waarom moet JIJ eraan meedoen?

  • Jeunesses Musicales International is wereldwijd de leider op het vlak van het verzorgen van live muziek voor jongeren, dit heeft een positief effect heeft voor de rest van hun leven
  • Er weinig tot geen aandacht in de media voor deze producties. YAMA kan hier verandering in brengen door op lokaal, nationaal en internationaal niveau hun werk te promoten
  • JMI wil door middel van de YAMA het bewustzijn en het belang van concerten voor een jong publiek onder muzikanten en ensembles in het algemeen creŽren. JMI wil meer producties voor jongeren en families op het hoogste artistieke niveau stimuleren.
Dit kan alleen door JOUW toegewijde en actieve bijdrage

 Prijs

De 5 genomineerde filmpjes zullen op www.jeugdenmuziek.nl worden geplaatst samen met de informatie en doelgroep beschrijving van elke groep. De JM lidlanden worden uitgenodigd om te stemmen. De winnaar zal worden gepresenteerd tijdens de JMI AGA in september in Ankara, Turkije.
De winnaar zal een prijs van E2000,- winnen om te investeren in de productie. De YAMA, de nominaties en de winnaar zullen in de media worden gepromoot nationaal en internationaal.

De videoís moeten een doelgroep beschrijving van een A4-tje bevatten met een uitleg over de productie. De videoís moeten worden ingezonden op VHS/DVD formaat naar:

T.a.v. Stichting Jeugd en Muziek
Recht Boomssloot 9 huis
1011 CR Amsterdam


Voor meer informatie mail naar info@jeugdenmuziek.nl
of bel naar: 0031-20-6220183

Stichting Jeugd en Muziek Holland
Recht Boomssloot 9 huis
1011 CR Amsterdam
020 - 622 01 83
e-mail: info@jeugdenmuziek.nl